• Vertrouwenspersoon

    Centrals heeft een gecertificeerde Vertrouwens Contact Persoon. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of een vermoeden daarvan kunnen leden of ouders van jeugdleden contact opnemen met de Vertrouwens Contact Persoon. Alle contacten met de Vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. De vertrouwenscontactpersoon is verplicht incidenten te melden bij het bestuur van de vereniging, desgewenst kan dit anoniem gebeuren. Zo blijft het bestuur op de hoogte wat er speelt binnen de vereniging en kan zij desgewenst actie ondernemen om de sfeer en veiligheid te verbeteren.

    Vertrouwens Contact Personen van Centrals zijn Rob Uiterwijk en Bianca v/d Klomp.  U kunt een afspraak met hen (of één van de twee) maken door een mail te sturen naar vcp@centrals.nl.

    Bij vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de Vertrouwens Contact Persoon of het Bestuur van Centrals via secretariaat@centrals.nl.

    Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Bond voor Honk- en Softbal (KNBSB) via www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/vertrouwenscontactpersoon of met het Vertrouwenspunt Sport van de NOC-NSF, tel. 0900-2025590. Deze instanties hebben geen meldplicht naar het bestuur van Centrals.