• Het Lidmaatschap

  Aanmelding als lid
  Op onze website vindt u een digitaal Aanmeldformulier. Deze kunt u online invullen. U vindt dit inschrijfformulier onder Informatie > Aanmeldformulier.

  Proefperiode
  Om van het spel een goede indruk te krijgen is het verstandig gewoon een aantal keren mee te trainen. Dit mag 3x gratis, daarna zal er een keuze voor het lidmaatschap gemaakt moeten worden. Maak hier gebruik van! Informatie: ledenadministratie@centrals.nl

  Plaatsing van een speler/speelster
  Een speler wordt al naar gelang zijn leeftijd en ervaring in een team geplaatst. Tijdens de proefperiode zal er door de coach een beoordeling worden gemaakt.

  Medische gegevens
  Het kan zijn dat er specifieke gegevens voor ons van belang zijn om te weten. Geeft u deze bij inschrijving s.v.p. aan ons door. Denk bijvoorbeeld aan astma, diabetici of aan een allergie. Belangrijk voor ons om te weten.

  Wijziging gegevens
  Het doorgeven van adreswijzigingen, ander e-mailadres of bijvoorbeeld mobiel telefoonnummer is belangrijk. Het belang van het doorgeven wordt maar al te gauw vergeten. Geef deze informatie door aan de ledenadministratie. Uitsluitend aan de coach is niet afdoende. U blijft zelf voor elke wijziging verantwoordelijk. Stuur uw wijziging naar leden.administratie@centrals.nl

  Opzeggen als lid
  Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van enig kalenderjaar.
  Het opzeggen voor een komend jaar moet uiterlijk 31 december ontvangen zijn door de ledenadministratie.
  Een opzegging na 31 december betekent dat wij het lidmaatschapsgeld volledig in rekening brengen.
  Wij wijzen u erop dat het opzeggen van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk kan plaatsvinden.
  Opzeggen kan via een mail aan ledenadministratie@centrals.nl of via een brief naar Postbus 266, 3730 AG  de Bilt.

  Overschrijving
  Besluit u om naar een andere vereniging te gaan, dan moet dit altijd met een overschrijvingsformulier van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) gebeuren. Een dergelijk verzoek wordt uitsluitend ondersteund als blijkt dat de contributie is voldaan. Voor de Topsport en Wedstrijdsport (al onze seniorenteams) moeten overschrijvingen vóór 15 november  bij de KNBSB binnen zijn.

  Bij een overschrijving zijn twee of drie stappen nodig:
  1. een uitschrijving en ondertekening door de secretaris van de oude vereniging;
  2. een inschrijving en ondertekening door de secretaris van de nieuwe verenging;
  3. vóór 1 december (voor Top- en Wedstrijdsport vóór 15 november) moet dit door de KNBSB ontvangen zijn.

  Neem voor overschrijving contact op met Hester Hovingh via e-mail: ledenadministratie@centrals.nl.

  Verplichtingen lidmaatschap
  Elk lid is bij aanmelding verplicht om hand- en spandiensten voor de vereniging te verrichten. Dit klinkt raar, maar hierdoor kunnen we de contributie laag houden. Gericht wordt dus een beroep op u gedaan. Te denken valt aan kantinediensten, coaching, scheidsrechterstaken, onderhoud en andere zaken.