• Het Lidmaatschap

  Proefperiode
  Om van het spel een goede indruk te krijgen is het verstandig gewoon een aantal keren mee te trainen. Dit mag 3x gratis, daarna zal er een keuze voor het lidmaatschap gemaakt moeten worden. Maak hier gebruik van!
  Voor deze gratis proeftrainingen kunt u zich via deze link opgeven.

  Aanmelding als lid
  Hier vindt u een digitaal Aanmeldformulier. Deze kunt u online invullen. U vindt de link ook onder Lid worden?> Aanmeldformulier.

  Plaatsing van een speler/speelster
  Een speler wordt al naar gelang zijn leeftijd en ervaring in een team geplaatst. Tijdens de proefperiode zal er door de coach een beoordeling worden gemaakt.

  Medische gegevens
  Het kan zijn dat er specifieke gegevens voor ons van belang zijn om te weten. Geeft u deze bij inschrijving s.v.p. aan ons door. Denk bijvoorbeeld aan astma, diabetici of aan een allergie. Belangrijk voor ons om te weten.

  Wijziging gegevens
  Het doorgeven van adreswijzigingen, ander e-mailadres of bijvoorbeeld mobiel telefoonnummer is belangrijk. Het belang van het doorgeven wordt maar al te gauw vergeten. Geef deze informatie door aan de ledenadministratie. Uitsluitend aan de coach is niet afdoende. U blijft zelf voor elke wijziging verantwoordelijk. Stuur uw wijziging naar ledenadministratie@centrals.nl

  Opzeggen als lid
  Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van enig kalenderjaar.
  Het opzeggen voor een komend jaar moet uiterlijk 30 november ontvangen zijn door de ledenadministratie.
  Een opzegging na 31 december betekent dat wij het lidmaatschapsgeld volledig in rekening brengen.
  Wij wijzen u erop dat het opzeggen van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk kan plaatsvinden.
  Opzeggen kan via een mail aan ledenadministratie@centrals.nl of via een brief naar Postbus 266, 3730 AG  de Bilt.

  Overschrijving
  Een lid meldt zich bij de nieuwe vereniging tussen 16 oktober en 15 november. Na het invoeren van een aanmelding door de nieuwe vereniging in Sportlink Club komt er, indien van toepassing, direct een overschrijfverzoek binnen bij de secretaris van de oude vereniging of bij de persoon die door de oude vereniging in Sportlink Club is ingesteld om dergelijke verzoeken te behandelen.

  Zie ook https://www.knbsb.nl/ledenadministratie/

  Verplichtingen lidmaatschap
  Elk lid is bij aanmelding verplicht om hand- en spandiensten voor de vereniging te verrichten. Dit klinkt raar, maar hierdoor kunnen we de contributie laag houden. Gericht wordt dus een beroep op u gedaan. Te denken valt aan kantinediensten, coaching, scheidsrechterstaken, onderhoud en andere zaken.