• Gedragscode vrijwilligers

   VOG Centrals heeft als motto: Zoveel mogelijk mensen zo leuk mogelijk laten ballen. Met respect met elkaar omgaan in een positief en veilig sportklimaat is daarbij de norm. De club heeft hierin een verantwoordelijkheid naar haar leden en ouders van jeugdleden. Centrals heeft daarom het "Beleidsdocument Gedragscode Vrijwilligers Centrals maart 2017" vastgesteld.

  Hierin is uitgewerkt hoe Centrals hiermee omgaat. Uitgangspunt daarbij is dat van alle vrijwilligers die zich inzetten als trainer/coach voor jeugdteams een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd wordt en dat elke trainer/coach samen met Centrals een handtekening zet onder de "Gedragscode Vrijwilligers Centrals maart 2017".

  Daarmee is voor iedereen duidelijk wat Centrals van haar leden en vrijwilligers verwacht en wat de leden en vrijwilligers van Centrals mogen verwachten.

  Het handhaven van deze regels is niet alleen de taak van Centrals. Ieder lid heeft de verantwoordelijkheid om een ander hier op aan te spreken indien deze persoon zich niet aan de regels houdt. Met zijn allen kunnen we voor een positief en veilig sportklimaat zorgen.

  Centrals heeft een gecertificeerde Vertrouwens Contact Persoon. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of een vermoeden daarvan kunnen leden of ouders van jeugdleden contact opnemen met de Vertrouwens Contact Persoon. Alle contacten met de Vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. De vertrouwenscontactpersoon is verplicht incidenten te melden bij het bestuur van de vereniging, desgewenst kan dit anoniem gebeuren. Zo blijft het bestuur op de hoogte wat er speelt binnen de vereniging en kan zij desgewenst actie ondernemen om de sfeer en veiligheid te verbeteren.

  Vertrouwens Contact Personen van Centrals zijn Rob Uiterwijk en Bianca v/d Klomp.  U kunt een afspraak met hen (of één van de twee) maken door een mail te sturen naar vcp@centrals.nl.

  Bij vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de Vertrouwens Contact Persoon of het Bestuur van Centrals via secretariaat@centrals.nl.

  Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Bond voor Honk- en Softbal (KNBSB) via www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/vertrouwenscontactpersoon of met het Vertrouwenspunt Sport van de NOC-NSF, tel. 0900-2025590. Deze instanties hebben geen meldplicht naar het bestuur van de Centrals.