• Gedragscode vrijwilligers

     VOG Centrals heeft als motto: Zoveel mogelijk mensen zo leuk mogelijk laten ballen. Met respect met elkaar omgaan in een positief en veilig sportklimaat is daarbij de norm. De club heeft hierin een verantwoordelijkheid naar haar leden en ouders van jeugdleden. Centrals heeft daarom het "Beleidsdocument Gedragscode Vrijwilligers Centrals maart 2017" vastgesteld.

    Hierin is uitgewerkt hoe Centrals hiermee omgaat. Uitgangspunt daarbij is dat van alle vrijwilligers die zich inzetten als trainer/coach voor jeugdteams een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd wordt en dat elke trainer/coach samen met Centrals een handtekening zet onder de "Gedragscode Vrijwilligers Centrals maart 2017".

    Daarmee is voor iedereen duidelijk wat Centrals van haar leden en vrijwilligers verwacht en wat de leden en vrijwilligers van Centrals mogen verwachten.

    Het handhaven van deze regels is niet alleen de taak van Centrals. Ieder lid heeft de verantwoordelijkheid om een ander hier op aan te spreken indien deze persoon zich niet aan de regels houdt. Met zijn allen kunnen we voor een positief en veilig sportklimaat zorgen.