• Contributie

  Lidmaatschap van HSV Centrals is per kalenderjaar.

  De kosten voor het spelen in de competities georganiseerd door de KNBSB zijn afhankelijk van leeftijd (zie tabel hieronder).
  De kosten van het spelen als Recreant (spelen niet mee in KNBSB competitie maar in eigen toernooien) zijn niet afhankelijk van leeftijd en bedragen € 130,00.

  Lidmaatschap geeft recht op deelname aan één team. Deelname aan meer dan één team kost € 12,00 extra voor elk extra teamlidmaatschap.

  Betalen kan in één (januari) of twee (januari/februari) termijnen en gaat uitsluitend per automatische incasso. Echter, (nieuwe) leden die zich na 15 januari van het onderhavige kalenderjaar aanmelden dienen de contributie voor dat eerste jaar van de lidmaatschap in één maal te betalen.

  Wordt u na 30 juni lid, dan betaalt u voor de rest van het betreffende kalenderjaar de helft van het bovengenoemde jaarbedrag. Wordt u na 30 september lid, dan betaalt u voor de rest van het betreffende kalenderjaar een kwart van het jaarbedrag.

  Restitutie van contributie, gedurende het seizoen, kan niet worden gehonoreerd.

  Er wordt bij inschrijving € 15 inschrijvingskosten gerekend. Dit bedrag zal met de 1e incasso worden verrekend.
  De contributie van Centrals wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd met 1,5% en afgerond op hele euro's (besluit ALV Centrals 10-3-2016).

  Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór of uiterlijk op 30 november van het lopende contributie jaar te gebeuren.

  Voor personen voor wie de hoogte van de contributie een probleem is kan mogelijk een individuele regeling gemaakt worden via onze Vertrouwenspersoon

  Contributie 2021

         
  Leeftijd: t/m 8 jaar € 130,-- Per jaar
  Leeftijd: 9-11 jaar € 150,-- Per jaar
  Leeftijd: 12-14 jaar € 171,-- Per jaar
  Leeftijd: 15-17 jaar € 195,-- Per jaar
  Leeftijd: 18 jaar en ouder € 265,-- Per jaar
         
    Recreant € 130,-- Per jaar
    Niet spelend € 60,-- Per jaar
    Trainingslid € 100,-- Per jaar
    Dubbellid € 12,-- extra Per jaar
    Inschrijfgeld € 15,-- (eenmalig) Eenmalig