• Contributie

  Elk lid dat zich aanmeldt bij Centrals is contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd en de datum van inschrijving. In het contributiebedrag is de bondsbijdrage, die men verschuldigd is aan de KNBSB, opgenomen.
  De verschuldigde contributie wordt middels een verplichte machtiging voor incasso van de bankrekening in maximaal 4 termijnen, in de maanden januari, februari, maart en april geïncasseerd.
  Bij nieuwe aanmeldingen na 1 juli is incasso nog slechts mogelijk in maximaal 2 termijnen, na 1 augustus nog slechts in 1 keer.

  Contributie 2021

         
  Leeftijd: t/m 8 jaar € 130,-- Per jaar
  Leeftijd: 9-11 jaar € 150,-- Per jaar
  Leeftijd: 12-14 jaar € 171,-- Per jaar
  Leeftijd: 15-17 jaar € 195,-- Per jaar
  Leeftijd: 18 jaar en ouder € 265,-- Per jaar
         
    Recreant € 130,-- Per jaar
    Niet spelend € 60,-- Per jaar
    Trainingslid € 100,-- Per jaar
    Dubbellid € 12,-- extra Per jaar
    Inschrijfgeld € 15,-- (eenmalig) Eenmalig

  Bij inschrijving na 1 juli is 60% van de contributie verschuldigd.
  Bij inschrijving na 1 oktober is 30% van de contributie verschuldigd.
  Restitutie van contributie, gedurende het seizoen, kan niet worden gehonoreerd.

  Er wordt bij inschrijving € 15 inschrijvingskosten gerekend. Dit bedrag zal met de 1e incasso worden verrekend.
  De contributie van Centrals wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd met 1,5% en afgerond op hele euro's (besluit ALV Centrals 10-3-2016).